Przejdź do treści

Dla przemysłu

 

> Nasz kamień dolomitowy gwarancją wytworzenia produktów najwyższej jakości <

 

KAMIEŃ DOLOMITOWY

Głównym odbiorcą kamienia dolomitowego jest przemysł hutniczy, chemiczny oraz materiałów izolacyjnych. Z uwagi na swój skład chemiczny, kamień dolomitowy ma szerokie zastosowanie w hutnictwie jako topnik i materiał ogniotrwały, w przemyśle chemicznym jako składnik nawozów mineralnych oraz jako dodatek przy produkcji materiałów izolacyjnych.

 

Zapewnienie odbiorcom kamienia o wymaganych parametrach i składzie chemicznym, odbywa się na podstawie dokumentacji geologicznej, własnych analiz chemicznych przeprowadzanych w laboratorium zakładowym oraz selektywnej eksploatacji złoża.

 

 

Surowiec dla przemysłu (o nadzorowanym składzie chemicznym)

 

Uziarnienie oraz skład chemiczny wg wymagań Odbiorcy.

Przykładowe uziarnienia:

  • 0-2
  • 4-16
  • 10-40
  • 40-80
  • i inne według potrzeb