Przejdź do treści

Certyfikaty

Kruszywa

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/12 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/16 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/32 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/63 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 4/16 (dolomit dewoński i/lub triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 4/32 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 10/32 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 10/40 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 32/63 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 40/80 (dolomit triasowy)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo drobne 0/2 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo drobne 0/4 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 4/8 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 8/11 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 8/16 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 16/22 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 2/8 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 2/16 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 8/16 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kruszywo grube 16/22 (dolomit dewoński)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kamień do robót hydrotechnicznych o uziarnieniu grubym 63/180 (dolomit triasowy)

Nawozy

Ocena nawozu

Ocena przydatności nawozu wapniowo magnezowego

Kwalifikacja produktu

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Pozostałe

Certyfikat ZKP

Produkcja kruszyw