Przejdź do treści

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

 

Siedziba i adres spółki:

ul. Bacholińska 11

42-470 Siewierz

 

Dane rejestrowe spółki:

NIP: PL 626-00-03-754

REGON: 272253090

KRS: 49108

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy: 1 485 906,57zł (opłacony w całości),

Ogłoszenia: Monitor Sądowy i Gospodarczy,

Nr Rejestrowy BDO:000003460

 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30-08-2019r. począwszy od 1-01-2020r. na stronie internetowej GZD S.A. dostępne są wszystkie ogłoszenia spółki dotychczas publikowane tylko  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

W najbliższych miesiącach w związku z obowiązkiem od 1-01-2021r. dematerializacji akcji na okaziciela i prowadzenia rejestru akcjonariuszy GZD S.A. w formie elektronicznej przez wybrany podmiot do tego uprawniony na naszej stronie internetowej publikowane będą związane z tym ważne ogłoszenia przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich pewne obowiązki.

Dalsze komunikaty w tej sprawie będą publikowane na bieżąco.

 

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pobierz plik

 Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  pobierz plik

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pobierz plik

Komunikat dla Akcjonariuszypobierz plik

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy   - pobierz plik 

Piąte wezwanie Akcjonariuszy  - pobierz plik

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy - pobierz plik

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy - pobierz plik

Drugie wezwanie Akcjonariuszy -  pobierz plik

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy - pobierz plik

Rejestr Akcjonariuszy informacja - pobierz plik 

Klauzula Rodo - pobierz plik

Komunikat dotyczacy dematerializacji akcji - pobierz plik 

Komunikat dotyczący dywidendy za 2019r. - pobierz plik 

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - pobierz plik 

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - pobierz plik