Przejdź do treści

Dla budownictwa

 
> Nasze kruszywa gwarancją stabilnej podbudowy każdej drogi <

 


KRUSZYWA BUDOWLANE

Kruszywa budowlane otrzymywane są na drodze przeróbki mechanicznej, gdzie następuje kruszenie i klasyfikacja dolomitu na wymagane przez odbiorców klasy ziarnowe. Głównym odbiorcą kruszyw jest budownictwo drogowe, ale również przemysłowe i kolejnictwo. Odbioru można dokonywać transportem samochodowym zamawiającego z Kopalni w Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, względnie wagonami PKP. Gwarantujemy sprawny załadunek i ważenie towaru na legalizowanej wadze samochodowej i kolejowej.

 

 


OFERUJEMY:

Kruszywa do zastosowań w warstwach niezwiązanych i związanych spoiwami hydraulicznymi (podbudowy, warstwy mrozochronne, warstwy odsączające, konstrukcje wzmocnień podłoża, wymiany gruntu, drenaże, sączki i in.), zdefiniowane wg EN 13242:

 • kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/12 i 0/16
 • kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/32 i 0/63
 • kruszywa grube 4/16 i 4/32
 • kruszywa grube 10/32 i 10/40
 • kruszywa grube 32/63, 40/63 i 40/80

   

Kruszywa do mas mineralno-asfaltowych (podbudowy i wiążące do KR-7 włącznie, ścieralne z BA), zdefiniowane wg EN 13043:

 • kruszywa drobne 0/2 i 0/4
 • kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/12 i 0/16
 • kruszywa grube 4/8, 8/11, 11/16, 8/16 i 16/22

   

Kruszywa do betonów cementowych, zdefiniowane wg EN 12620:

 • kruszywa grube 2/8, 2/16, 8/16 i 16/22

 

Kruszywa na podsypkę kolejową, zdefiniowane wg EN 13450:

 • kruszywo 31,5/50

 

Kamień do robot hydrotechnicznych, zdefiniowany wg EN 13383-1:

 • kamień do robot hydrotechnicznych 63/180